Pemisah Antara Islam dan Zindik - Imam Al Ghazali

Write a review
RM20.00
Ask a question
Price in points: 20 points
9789671549742
Out of stock

Takfir, atau kafir-mengkafir, merupakan antara penyakit yang membawa kepada kemunduran dalam masyarakat Islam berabad lamanya.

Melalui buku Faysal al-Tafriqah baina al-Islam wa al-Zandaqah Imam al-Ghazali dengan keluasan wawasan pemikirannya memberi takrif yang jelas kepada takfir.

Beliau meletakkan batasan untuk tidak mengeluarkan orang Islam, walau apa pun kecenderungannya di dalam perpecahan mazhab, daripada lingkungan Islam selagi ia bersaksi atas keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad.

Buku ini merupakan salah satu buku Imam al-Ghazali yang paling meluas dibaca

No reviews found