Nilai Angin

Write a review
RM25.00
Ask a question
Price in points: 25 points
978-967-2091-14-1
Out of stock

Di sebalik penciptaan angin, tersimpan pelbagai rahsia dan misteri yang dikaji-kaji sehinggalah ke hari ini. Sebahagian rahsia itu ditemui oleh para pengkaji moden, dan ada juga yang telah ditemui oleh para pengkaji klasik sepertimana yang tercatat dalam kitab-kitab dan manuskrip silam.

 

Melalui buku Nilai Angin karya Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah Abdul Razak, kita dapat mengetahui bagaimana para ilmuwan Islam yang terdahulu melihat dan menilai angin yang Allah ciptakan. Dinyatakan juga beberapa fungsi angin, klasifikasinya dan amalan-amalan yang sesuai ketika berlakunya tiupan angin.

 

Klasifikasi angin yang dinyatakan dalam buku ini disusun berdasarkan karya dua ilmuwan besar iaitu kitab al-Azminah wa al-Amkinah karya Imam al-Marzuqi dan kitab 'Aja'ib al-Makhluqat wa Ghara'ib al-Mawjudat karya Imam Zakaria al-Qazwini. Kedua-dua kitab ini bolehlah dianggap sebagai kitab yang muktabar dan layak dijadikan rujukan dalam membahaskan konsep angin, khususnya menurut perspektif sains klasik.

No reviews found